Klasy sportowe

Lekka Atletyka jest dyscypliną w skład, której wchodzą konkurencje biegowe, skocznościowe i rzutowe rozgrywane na stadionie oraz biegi uliczne, przełajowe, biegi górskie oraz chód sportowy.

Różnorodność konkurencji prowadzi niejednokrotnie do dylematu w jaki sposób ocenić, który z zawodników prezentuje wyższy poziom, jak porównać np. zawodnika startującego w konkurencji technicznej z zawodnikiem trenującym konkurencje biegowe bądź jak porównać biegacza który startuje na stadionie z tym co biega wyłącznie na ulicy czy w górach. Do tego dochodzi również nie bez znaczenia dostępność uprawiania danej konkurencji a tutaj z biegami ulicznymi czy stadionowymi nic nie wygra gdyż ich dostępność jest powszechna i można je uprawiać praktycznie wszędzie co ma przełożenie na większą konkurencję ( konkurencje olimpijskie). Odzwierciedleniem tego może być np. wysokie miejsce zajęte na danej imprezie sportowej, które nie zawsze jest potwierdzeniem wysokiej klasy sportowej danego sportowca i analogicznie odległe miejsce w mocno obsadzonych zawodach może obfitować uzyskaniem bardzo dobrego wyniku. Z taktycznego punktu widzenia start w zawodach rozgrywany może być na dwa sposoby: z  naciskiem na uzyskanie wyniku ( np. minima na imprezę mistrzowską, rekordu ) lub na miejsce ( np. zdobycie medalu na MP – niekoniecznie z wartościowym wynikiem).

Uzyskując wynik w powyższych konkurencjach można na podstawie tabeli Klas Sportowych ocenić poziom danego sportowca podstawiając osiągnięty rezultat pod daną Klasę wg poziomu Najwyższa -  MM ( Mistrzowska Międzynarodowa), M (Mistrzowska Krajowa), I (pierwsza), II (druga), III (trzecia), IV (czwarta) wyłącznie do 19 r.ż, V (piąta) wyłącznie do 15 r.ż– Najniższa.

W konkurencjach rozgrywanych na stadionie i ulicy warunkiem uzyskania danej klasy sportowej jest uzyskanie wyniku (czasu, odległości, wysokości) w danej konkurencji, natomiast w biegach górskich, które charakteryzują się dużą różnorodnością przewyższenia n.p.m poszczególnych biegów oraz ich rodzaju tj. anglosaski czy alpejski wyznacznikiem jest np. strata do pierwszego zawodnika obliczona procentowo.  

Dodatkowym kryterium jest klasa samych zawodów od której zależy jaką rangę i jakiej wielkości klasy będą zatwierdzone w przypadku ich osiągnięcia co wiążę się z przepisami rozgrywania zawodów tj. min. sędziowie, sprzęt pomiarowy itp. zgodne z przepisami IAAF, PZLA.