Zestawienia wyników w poszczególnych latach

Najlepsze wyniki zawodników reprezentujących TL Athletics Jastrzębie, KB MOSiR Jastrzębie i MOSTiR Jastrzębie

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992