ZARZĄD

PREZES ZARZĄDU

  • Jakub Staśkiewicz

WICEPREZESI ZARZĄDU

  • Dagmara Dziuk
  • Sebastian Urbanek

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

  • Bożena Urbanek
  • Tomasz Maron

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

  • Anna Wala

 WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI

  • Grzegorz Lose

SEKRETARZ KOMISJI

  • Rafał Bryła