ZARZĄD

PREZES ZARZĄDU

  • Jakub Staśkiewicz

WICEPREZESI ZARZĄDU

  • Dagmara Dziuk
  • Karolina Michel

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

  • Sebastian Urbanek
  • Bożena Urbanek

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

  • Anna Wala

 WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI

  • Grzegorz Lose

SEKRETARZ KOMISJI

  • Rafał Bryła