Sprawność Funkcjonalna

Fundamentem programu jest trening siły bez specjalnego sprzętu oparty na zasadach treningu kalistenicznego co sprawia że jest on najbardziej odpowiednim narzędziem w procesie przygotowania ogólnorozwojowego ludzkiego organizmu. Program zawiera sześć ćwiczeń:

  1. Przysiady
  2. Podciąganie na drążku
  3. Mostek
  4. Stanie na rękach
  5. Wznosy nóg
  6. Pompki

Dzięki zastosowaniu wielu wariantów powyższych ćwiczeń ułożonych w progresywny trening podzielony na 10 kroków, osoba ćwicząca nabiera takiej siły, że w „Kroku Mistrzowskim” może wykonywać przysiady na jednej nodze, podciągać się na jednej ręce, wykonywać mostek ze stania, stać na jednej ręce, wykonywać w zwisie wznosy nóg do poziomu, wykonywać pompki na jednej ręce.

System ten leży u podstaw sprawności funkcjonalnej oraz gwarantuje prawidłowe i bezpieczne wykonanie wzorców ruchowych w życiu codziennym jak również w każdej dyscyplinie sportowej – zapewnia bezpieczne i efektywne uprawianie dowolnego rodzaju sportu.