Treningi zawieszone do 9 kwietnia!

Zgodnie z rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 19 marca 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do dnia 9kwietnia 2021r. wszystkie zajęcia zostały zawieszone!

Informujemy, że od soboty tj. 27 marca do 9 kwietnia jesteśmy zmuszeni zawiesić wszystkie zajęcia treningowe prowadzone przez Klub, co jest spowodowane wprowadzonymi obostrzeniami dot. Covid-19.

Wydarzenia sportowe mogą być organizowane wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej.

Działalność obiektów sportowych zostanie ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego, stypendystów zgodnie z ustawą o sporcie oraz zawodników będących członkami kadry narodowej.

Stanowisko Polskiego Związku Lekkiej Atletyki - tutaj!

Trzymajcie się w zdrowiu i do szybkiego zobaczenia

Udostępnij: